NAVITEL Sp. z o. o.

jest jedną z szybko rozwijających się firm w Polsce


NAVITEL Sp. z o. o.
jest jedną z szybko
rozwijających się firm


w Polsce z branży zastosowań technologii GPS i innowacyjnych rozwiązań w telekomunikacji i przemyśle. Pracę nad systemami lokalizacji, nawigacji satelitarnej oraz programami do zarządzania flotą samochodową rozpoczęliśmy w 2002 roku. W listopadzie 2007 roku zespoliliśmy dotychczas pracujące kadry i podmioty w jedną spółkę NAVITEL umiejscowioną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne

Od początku działalności naszą misją jest działalność w sektorach telekomunikacji, ochrony środowiska oraz systemów do zarządzania flotą samochodową opartych na nawigacji satelitarnej GPS, które stają się źródłem korzyści dla naszych Klientów. Dlatego projektując nasze systemy i dbając o ich rozwój wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne tak, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby. Efektem tych prac mamy cztery zgłoszenia patentowe i zastrzeżony wzór użytkowy.

Wszystkie koncepcje i rozwiązania powstają od podstaw w naszej firmie. Firmę tworzy doświadczona kadra inżynierska oraz naukowcy z tytułami profesora. Między innymi koncepcja Systemu Lokalizacji NAVITRACK została stworzona od podstaw w naszej firmie już w 2002 roku. Wszystkie elementy składowe systemu Navitrack takie jak programy do generowania raportów logistycznych czy urządzenie do określania pozycji obiektów (lokalizacji), oraz pozostałe produkty, są projektowane i produkowane przez nas. Pozwala to nam na osiągnięcie znacznych przewag konkurencyjnych, prowadzić ich skuteczny rozwój w zakresie jakości, funkcjonalności oraz oferowanych cen.

Usprawniamy zarządzanie i generujemy oszczędności


W chwili obecnej naszą ofertę kierujemy do różnych grup odbiorców, firm posiadających floty samochodowe, przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i odbiorców indywidualnych. Oferowane przez nas systemy GPS, dają możliwość lokalizacji pojazdów lub grup pojazdów i generowania raportów logistycznych, które usprawniają zarządzanie flotą samochodową oraz pozwalają na analizę i kontrolę pracy kierowców bądź pracowników firmy, kontrolę gospodarką paliwową. Oferujemy również naszym Klientom innowacyjne rozwiązania z dziedziny telekomunikacji, pozwalające uzyskać oszczędności w zużywanej energii, ograniczenie hałasu, optymalizacji i konsolidacji systemów telekomunikacyjnych.

Oferujemy najwyższą jakość


Naszą firmę tworzą ludzie, dla których największym wyzwaniem jest praca nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, systemów, które są wykorzystywane przez naszych Klientów. Dzięki ich doświadczeniu oraz zaangażowaniu nasza firma może oferować produkty spełniające najwyższe standardy światowe.

Kompleksowość


Nasze rozwiązania z powodzeniem znalazły zastosowanie w komunikacji, logistyce, energetyce i ochronie środowiska.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Mamy nadzieję, że nasze systemy staną się dla Państwa źródłem korzyści i przyczynią się do rozwoju Państwa firmy. Będzie to dla nas największą satysfakcją.

Patenty

Zgłoszenia patentowe na autonomiczne zasilanie hybrydowe (nr P.403221),
Modułowy wymiennik ciepła powietrze – powietrze z systemem freecoolingu (nr P.410939), potwierdzone pozytywną opinią,
Uzyskanie świadectwa ochronnego na wzór użytkowy W.121860 pt. maszt telekomunikacyjny,
Synchronizator pętli czasu GPS nr P.412903

Certyfikaty i Atesty

ISO 9001:2008 – certyfikat systemu zarządzania jakością
ISO 14001:2004 – certyfikat systemu zarządzania środowiskiem
PN-N 18001:2004 – certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydane przez Jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Certyfikacji.

Nagrody

Jesteśmy Partnerem Wspierającym

Projekty UE

„Wdrożenie technologii polegającej na implementacji „Systemu AQUASMART” do monitorowania i sterowania procesami filtracji wody pitnej on-line przy wykorzystaniu technologii GSM i GPS”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii pozwalającej na kompleksowe zdalne zarządzanie i kontrolowanie urządzeń do filtracji wody. Wdrożenie opisanego oprogramowania znacząco wpłynie na jakość oraz zakres świadczonych usług, ich koszty oraz szybką reakcję na pojawienie się ewentualnych usterek w urządzeniu filtrującym. Nowa technologia pozwoli wejść firmie Navitel na wyższy poziom świadczenia usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 134 500,10 PLN
EnglishPolish