NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Telekomunikacja

Serwis systemu A8620 PSTN
Od 2010 roku wykonujemy serwis utrzymaniowy system A8620 PSTN dla Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

Serwis urządzeń sieci dostepowych DSL

Serwisujemy urządzenia wchodzące w skład sieci dostępowych  szerokopasmowych DSL (XDSL, ADSL,VDSL i inne), różnych dostawców. Systemy dostępu radiowego.

 

Systemy badawczo pomiarowe SMOD

Jestesmy producentem systemu badawczo-pomiarowego SMOD, służącego do monitorowania wpływu warunkow atmosferycznych na pracę urzadzeń telekomunikacyjnych. System ze względu na swoje mobilne rozwiązanie, sposób transmisji danych (GSM/GPRS) może być wykorzystywany w wielu miejscach sieci telekomunikacyjnej.

 

Urządzenia do skanowania sieci PariView

Produkujemy adaptery do wszystkich rodzajów głowic i łączówek kablowych stosowanych w telekomunikacji.

 

Optymalizacja energetyczna szaf telekomunikacyjnych i sterowniczych

Przy użyciu systemy SMOD monitorujemy czynniki wpływające na pracę szafy, takie jak:

 • dostęp do szafy

 • stan klimatyczny wewnątrz i na zewnątrz szafy

 • zasilanie i stan akumulatorów

 • sterowanie urządzeniami wpływającymi na warunki klimatyczne

  Dzięki systemowi SMOD posiadamy możliwość:

 • wysłania alarmu na wybrany numer telefonu komórkowego oraz zdalnego sterowania urządzeniami w szafie za jego pomocą

 • archiwizacji danych oraz sterowania z systemu komputerowego.

 

Optymalizacja konstrukcji szaf telekomunikacyjnych

Modernizacja systemów utrzymania warunków klimatycznych, elementów szafy oraz systemu zasilania szafy poprzez zastosowania zasilania hybrydowego.

Remonty i naprawy elementów szafy.

Ekspertyzy techniczne na podstawie danych z systemu monitoringu

 

 Optymalizacja systemu radiowego dostępu abonenckiego SRDA

Dostosowanie ilości wykorzystywanych urządzeń nadawczo – odbiorczych, radiowych, anten i konstrukcji wsporczych na obiektach wysokościowych, do ilości aktualnie obsługiwanych abonentów.

 • prace srwisowe masztów telekomunikacyjnych

 • demontaż i utylizacja urządzeń telekomunikacyjnych i masztów

   

Projektowanie i wykonanie: maszty, wieże, masztosłupy 18-22 m.

 /zastrzeżenie nr W.121860/

 

 

Serwis systemów RŁA.

Program utrzymaniowy reduktorta łączy abonenckich polegający na przywróceniu komunikacji pomiędzy modułem centralnym a modułem wyniesionym.

 

 

Dział telekomunikacji