NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Przemysł

Wykonujemy:

 

- projekty i wykonawstwo sieci telekomunikacyjnych

- projekty i wykonawstwo układów elektronicznych

- produkcja sterowników

- produkcja urządzeń lokalizujących Navitrack GPS/GSM

- produkcja paneli SMOS, SMOD

- projekty i produkcja systemów zasilania hybrydowego wraz z ogrzewaniem IR

- produkcja masztosłupów dla telekomunikacji

- usługi monitorowania obiektów i urządzeń

- montaż i demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej i enetgetycznej.

 

 

Synchronizator pętli czasu GPSClock1100

synchronizator

Synchronizator wyposażony jest w kwarcowy generator częstotliwości wzorcowej Navitel GpsClock 1100, pracujący z dokładnością 10-12s, synchronizujący systemy telekomunikacyjne impulsami wysyłanymi z satelity. Przeznaczony jest do wszelkich zastosowań wymagających czasowych sygnałów wzorcowych.

Zalety:

- nieograniczony zasięg

- 50-cio kanałowy odbiornik GPS

- precyzyjny oscylator OCXO gwarantujący odchyłkę znacznika czasu rzeczywistego nie większą od 250 ns przy założeniu widoczności przynajmniej jednego satelity GPS

- wygodne interfejsy RS232 dla sterowania i monitorowania swojej pracy

- możliwość pracy z trzema różnymi oscylatorami OCXO

- sygnały czasowe prowadzone magistralą LVDS odporną na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.

 

wyzwolen

 

 

Sterownik NTP-01

 

Sterownik NTP-01 jest profesjonalnym, wielozadaniowym urządzeniem do sterowania i monitoringu procesów technologicznych i środowiskowych, wykorzystując wejścia i wyjścia oraz wbudowany modem GSM umożliwiający komunikację pakietową (GPRS) oraz za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Odpowiednio dobrane elementy, oprogramowanie i doświadczenie naszych inżynierów gwarantują, że urządzenie naddaje się do zastosowań prywatnych jak i w zaawansowanych systemach monitoringu i sterowania.


Informacje ogólne:

- kompaktowa obudowa z możliwością montażu na szynę DIN

- wymiary sterownika: 140x90x65mm

- zasilanie 10 – 30V DC

- praca w zakresie temp. -25 – +60

- gniazdo antenowe SMA

- możliwość podłączenia zewnętrznej anteny

- zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym

- złącze miniUSB – konfiguracja, programowanie

- zdalna wymiana oprogramowania oraz konfiguracji urządzenia

- współpraca z zasilaczem buforowym (ostrzeganie o braku zasilania, złym stanie akumulatora)

- interfejs RS485 umożliwiający wygodną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi

- 3 wejścia 4-20mA

- 3 wyjścia (przekaźnikowe)

- 8 wejść binarnych (optoizolacja),

- 2 wejścia binarne (ogólnego przeznaczenia) ,

- 2 wyjścia typu OC (prąd 500mA),

- 1 wejście sygnalizujące załączenie zasilania buforowego (dla zasilacza buforowego),

- 1 wejście sygnalizujące niski poziom akumulatora (dla zasilacza buforowego),

- diody LED (status urządzenia, GSM, alarm


NTOP-01

 

 

Sterownik NTP-01 jako transmiter sygnałów alarmowych.

Transmiter może wysyłać powiadomienia o zaistniałej sytuacji alarmowej za pomocą SMS-ów, maksymalnie do 30 rożnych numerów GSM.

Zastosowany z powodzeniem do budowy alarmowego systemu powiadamiania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie. 

Sterownik NTP-01 jako transmiter sygnałów pomiarowych.

Transmiter może współpracować z zewnętrznymi urządzeniami (pomiarowymi, sterującymi) i za pomocą sygnału GPS przekazywać informacje o stanie pracy monitorowanych urządzeń. Zastosowanie znalazł w autonomicznych, hybrydowych systemach zasilania konstruowanych przez firmę NAVITEL.

 

straz

 

Wyniki pomiarów prędkości wiatru, natężenia prądu produkowanego przez zespół paneli PV, turbiny wiatrowej i monitoring pracy agregatu prądotwórczego są dostępne z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do sieci Internet.

tabelka

NTP-01 jako sterownik pracy przepompowni ścieków. 

Sterownik przeznaczony do kontroli i nadzoru pracy obiektów wodnokanalizacyjnych ma za zadanie sterowanie pracą pomp przepompowni ścieków, i sond poziomu ścieku oraz sygnalizację o zaistniałych alarmach.