NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona Środowiska

SMOS - mobilny system monitorowania warunków klimatycznych

pomiar warunków klimatycznych, hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp.

 

SMOS -R -mobilny system wykrywania zanieczyszczeń w kanalizacjach ściekowych

Produkowane urządzenie (robot) SMOS-R pozwala miejscowo monitorować okreslone zanieczyszczenia w kanalizacji ściekowej. Aplikacja pozwala na ciągły on-line bezprzewodowy rejestr zadanych parametrów. Pozwala to na precyzyjne wykrycie miejsca i czasu wystapienia zanieczyszczeń.

 

Recykling  


Prezentacja systemu SMOS