NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Jak działa system Navitrack?

1. Technologia GPS
System Lokalizacji Obiektów Navitrack wykorzystuje globalny system nawigacji satelitarnej GPS Navstar (Navigation Satellite Timing and Ranging). GPS Navstar to sieć 24-ech satelitów nawigacyjnych, stale krążących wokół Ziemi. Każda z satelitów transmituje fale o częstotliwości 1575.42 MHz na paśmie UHF. Różnica, z jaką sygnały docierają do lokalizowanego pojazdu pozwala na określenie odległości pomiędzy odbiornikiem a satelitą.
Odczyt z 4 satelitów pozwala systemowi określić położenie obiektu z dokładnością do 5-ciu metrów.

2. Urządzenie Navitrack 3.1
Sygnały z satelitów odbierane są poprzez zainstalowane w pojeździe urządzenie wyposażone w moduł GPS. Odczytane dane (lokalizacje) gromadzone są w pamięci wewnętrznej urządzenia. Częstotliwość zapisu danych w urządzeniu jest definiowana przez Klienta.
Do wyboru są 2 opcje:
- zapis co zdefiniowany zakres czasu (np. co 2 minuty)
- ciągły on-line (GPRS).

Urządzenie współpracuje z dowolnym układem w pojeździe i może być podłączone do szerokiej gamy czujników (np. otwarcie/zamknięcie korka wlewu paliwa, sonda paliwa, włączenie/wyłączenie zapłonu, auto-alarm, odpięcie/zapięcie naczepy itp). Dzięki temu zbierana jest większa ilość informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania flotą samochodową.
Wszelkie opcje systemu konfigurowane są zdalnie ze stacji monitorowania. Aktualizacja ustawień i zmiana wersji oprogramowania odbywa się bez konieczności ingerencji w układy wewnętrzne urządzenia.

3. Zczytywanie danych drogą GSM
Dane zgromadzone w module pamięci wewnętrznej urządzenia na polecenie Klienta przesyłane są drogą GSM do serwerów Centrum Monitoringu. Przesył odbywa się za pomocą GPRS czyli on-line, dodatkowo Klient ma możliwość zdefiniowania przedziału czasu, co który automatycznie odbywać się będzie sczytywanie danych do stanowisk dyspozytorskich lub też pobrać je w dowolnie wybranej przez siebie chwili.
Zadaniem serwerów jest gromadzenie informacji w bazach danych tak, aby umożliwić Klientowi ich pobieranie.

4. Obsługa systemu i generowanie raportów przez Klienta
Rolą serwerów jest również „obróbka" danych. Dane przetworzone przez serwery przekazywane są do Klienta poprzez sieć Internet w formie umożliwiającej efektywną pracę (np. rolą serwera map jest wizualizacja położenia pojazdu na mapie cyfrowej).

Cały system Raportów Logistycznych (np. trasy przejazdów pojazdu na mapie cyfrowej, tabelaryczne zestawienie liczby przejechanych kilometrów czy godzin postojów, ilość zatankowanego paliwa) obsługiwany jest poprzez aplikację www.
Klient ma również możliwość zestawiania danych w zdefiniowanych okresach czasu (np. liczba przejechanych kilometrów w ciągu ostatniego tygodnia, ilość ubytków lub zużytego paliwa, czas pracy pojazdu ).