NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty unijne

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013

Oś Priorytetowa: Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.3 Regionalny system innowacji

 

Tytuł projektu: „Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji”

Umowa o dofinansowanie nr: UDA- RPPK.01.03.00-18-047/12

 

Całkowita wartość projektu: 786 083,33 PLN

Kwota dofinansowania : 252 126,00 PLN, w tym:

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 214 307,10 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 37 818,90 PLN

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl