NAVITEL
PLEN

SYSTEMY MONITORINGU I ŁĄCZNOŚCI,
TELEKOMUNIKACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA

TVP-Rzeszów

2012-03-08

Uczestniczymy w cyklu programu  " Na wschodzie zmiany", realizowanego przez TVP Rzeszów,

 http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/na-wschodzie-zmiany/wideo/1711/5689235