skip to Main Content

SMOS -R -mobilny system wykrywania zanieczyszczeń w kanalizacjach ściekowych

Produkowane urządzenie (robot) SMOS-R pozwala miejscowo monitorować okreslone zanieczyszczenia w kanalizacji ściekowej. Aplikacja pozwala na ciągły on-line bezprzewodowy rejestr zadanych parametrów. Pozwala to na precyzyjne wykrycie miejsca i czasu wystapienia zanieczyszczeń.

Mając na uwadze nasze środowisko naturalne i jego chronienie, nasza firma opracowała i wdrożyła do produkcji „wyspowe autonomiczne systemy zasilania hybrydowego” w oparciu o na naturalne źródła energii takie jak wiatr i słońce. Systemy te wytwarzają energię elektryczna, pokrywając w 100% jej zapotrzebowanie. Z powodzeniem stosujemy je w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznych, do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń stosowanych w gospodarce wodnej lub w gospodarstwach domowych

Na potrzeby ochrony lasów został zaprojektowany  zintegrowany autonomiczny inteligentny system monitorowania i ochrony  lasów  „ZISMIOL”.

Zalety systemu

Autonomiczne czujniki pomiaru wilgotności i temperatury
Autonomiczne czujniki dymu i pożaru
Autonomiczne stacje pomiaru i monitorowania środowiska
Autonomiczne systemy kamer rejestrujących
Autonomiczny system lokalizacji GPS
Autonomiczne czujniki (pułapki) dla szkodników owadzich

Decyzja środowiskowa Ministerstwa Ochrony Środowiska

KLIENCI

Back To Top